Skip to content

smile

<k-icon type="smile">

Black

  • 16 px

  • 32 px

  • 64 px

White

  • 16 px

  • 32 px

  • 64 px